جلسه‌ شهردار چالوس با معاونت املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران برگزار شد....